waarneming

Vooronderzoek Waasmunster Ommegangsdreef

archeologisch element
ID
980101
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980101

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 6402
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

In totaal werden 88 sporen geregistreerd, waarvan drie paalsporen, een kuil, 38 greppels, 23 verstoringen en 23 natuurlijke sporen. De sporen bevonden zich op een diepte van ca. 27 tot 133 cm onder het maaiveld en kenden een gelijkmatige verspreiding over het hele terrein.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: All-Archeo bv

Greppels nieuwe tot nieuwste tijd

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: greppels
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er werden 38 greppels geregistreerd. Alle greppels zijn vergelijkbaar met elkaar. Het gaat steeds om lichtbruine tot beige greppels met een zuidwest-noordoost oriëntatie. Ze liggen telkens ca. 3,5 m uit elkaar en strekken zich uit over het merendeel van het terrein. Naar het oosten toe buigen de greppels meer af naar het noorden toe. Er werd geen vondstmateriaal aangetroffen in de greppels. Gezien de gelijkmatige verspreiding van dergelijke sporen over het terrein gaat het vermoedelijk om drainagegreppels of infiltratiegreppels die toestaan om overtollig water sneller de bodem te laten intrekken. Gezien de scherpe aflijning, de beperkte uitloging van de vulling en het feit dat de greppels de ploeghorizont doorsnijden, dateren de sporen wellicht in de nieuwe tot de nieuwste tijd.

Kuil

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er werd slechts één kuil geregistreerd tijdens het onderzoek. Het gaat om een rechthoekige kuil met afmetingen van ca. 1,27 bij 1,22 m. De vulling van de kuil is bruingrijs gevlekt. Aangezien de kuil vermoedelijk een plaatselijke verdieping van de ploeghorizont is, wordt de kuil als recent beschouwd met een datering van de nieuwe tot de nieuwste tijd.

Paalsporen

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: paalkuilen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er werden in totaal drie paalsporen geregistreerd. De weinig uitgeloogde vulling en de scherpe aflijning ondersteunen een datering in de late middeleeuwen tot de nieuwe tijd.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Vooronderzoek Waasmunster Ommegangsdreef [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980101 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.