waarneming

Werfbegeleiding Turnhout Herentalsstraat

archeologisch element
ID
980106
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980106

Beschrijving

Hoewel er slechts een smalle werkput is aangelegd en er sprake is van verschillende en grootschalige (en diepgaande) verstoringen, blijken er toch enkele sporen uit een wat ouder verleden in de bodem aanwezig te zijn. Het gaat om een greppelfragment, enkele kuilen en een paalkuil. Hoewel er op basis van deze enkele sporen geen uitspraken gedaan kunnen worden over de aard van de bebouwing of het gebruik van het terrein, wijzen deze sporen wel uit dat er hier activiteiten hebben plaatsgevonden. De weinige vondsten uit de sporen wijzen uit dat deze activiteiten in de late middeleeuwen zijn uitgevoerd, hoewel enkele sporen ook een eerder dateren uit de nieuwe tijd. Het gaat om enkele kuilen, een greppelfragment en een paalkuil. Uit de nieuwste tijd stammen enkele muurresten in het westelijke deel van de werkput. Vermoedelijk zijn deze te relateren aan het voormalige rusthuis.


Bron     : Heirbaut E.N.A. & Hagen J. 2019: Werfbegeleiding aan de Herentalsstraat in Oud-Turnhout. Archeologierapport, LAReS-rapport 255. Halle-Zoersel: LAReS bvba.
Auteurs :  auteur niet publiek
Datum  : 08-09-2020

Late middeleeuwen - Recent

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: archeologische sporen en uitgravingen, greppels, kuilen, paalkuilen
Gebeurtenis:

Relaties

  • Is deel van
    Historische stadskern van Turnhout


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Werfbegeleiding Turnhout Herentalsstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980106 (Geraadpleegd op 19-06-2021)