waarneming

Vooronderzoek Merksplas Kapelhof Groes

archeologisch element
ID
980111
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980111

Beschrijving

In totaal werden negen sporen opgetekend. Hierbij waren er vier greppels, waarbij twee greppels door twee proefsleuven aangesneden. De overige sporen bestonden uit twee kuilen.

Op basis van aflijning en vulling behoren de sporen wellicht tot de nieuwe/ nieuwste tijden.

 


Auteurs :  Meylemans, Erwin
Datum  :

Greppels en kuilen

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: greppels, kuilen, perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Merksplas Kapelhof Groes [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980111 (Geraadpleegd op )