waarneming

Opgraving Laarne Korte Eekhoekstraat

archeologisch element
ID
980113
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980113

Beschrijving

De resultaten van het proefsleuvenonderzoek moesten bijgesteld worden tijdens de archeologische opgraving. De configuratie waarin de ronde sporen zich bevinden, kon door de smalle langwerpige werkputten van het proefsleuvenonderzoek niet volledig bevat worden. Daardoor leek het er op dat de overblijfselen van een voormalige houtbouwconstructie aangetroffen werden. Het bleek echter om de regelmatige inplanting van fruitbomen te gaan, waarvan de aanleg in de 19de tot 20ste eeuw te dateren is. De andere sporen zijn te linken aan de voormalige agrarische bestemming van het terrein. In de westelijke helft van het terrein stonden namelijk enkele boerderijgebouwen vanaf de tweede helft van de 18de eeuw.


Bron     : Vanhercke J. 2019: Korte Eekhoekstraat (Laarne, Oost-Vlaanderen). Rapportering opgraving. Verslag van resultaten. Sint-Michiels-Brugge: Ruben Willaert bvba.
Auteurs :  Ruben Willaert bvba
Datum  :

18de eeuw - Recent

Datering: 18de eeuw, 19de eeuw, 20ste eeuw
Typologie: archeologische objecten, fruitbomen, hoeven, munten
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Opgraving Laarne Korte Eekhoekstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980113 (Geraadpleegd op )