waarneming

Groenstraat II

archeologisch element
ID
980116
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980116

Juridische gevolgen

  • is deel van de aanduiding als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 7859
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

De opgraving ter hoogte van de Groenstraat te Zingem bracht bewoningssporen uit de (vroege) ijzertijd aan het licht. Er werd een 6-palige spieker aangetroffen, een 14C-datering dateert de structuur in de 9de – 6de eeuw voor Christus. Er werden tijdens de opgraving geen plattegronden van hoofdgebouwen aangetroffen. Vermoedelijk bevindt het hoofdgebouw zich meer ten oosten of ten zuiden van het plangebied. De aangetroffen poel wijst evenwel in de richting van veeteelt. De poel kan vermoedelijk gelijktijdig of recenter gedateerd worden. Opvallend was dat de bewoningsactiviteiten zich concentreerden in de oostelijke zone van het opgravingsgebied.

Één spoor kan in de volle/late middeleeuwen gedateerd worden. Het spoor lag in de noordwestelijke hoek van het terrein en kan vermoedelijk geïnterpreteerd worden als leemwinningskuil. Een andere hypothese is dat het spoor een deel is van een schuilhut. De rechte wanden, vlakke bodem en het voorkomen van een ‘bankje’ versterken deze hypothese.


Bron: Bot B. 2018: Onderzoek Zingem Groenstraat. Archeologische opgraving. Eindverslag – 2018G20, RAAP België - Rapport 323. Eke: RAAP België bvba.
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Raap België bvba

Middeleeuwen

Datering: late middeleeuwen, volle middeleeuwen
Typologie: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Het spoor uit de middeleeuwen bevond zich op de noordwestelijke rand van het opgravingsgebied; vermoedelijk wijst dit spoor in de richting van ambachtelijke activiteiten of militaire activiteiten.

Vroege Ijzertijd

Datering: vroege ijzertijd
Typologie: agrarische nederzettingen, paalkuilen, poelen, spijkers, vaatwerk
Materiaal: aardewerk, houtskool, metaal, plantaardig materiaal
Gebeurtenis:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Groenstraat II [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980116 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.