waarneming

Opgraving Zingem Groenstraat

archeologisch element
ID
980116
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980116

Beschrijving

De opgraving ter hoogte van de Groenstraat te Zingem bracht bewoningssporen uit de (vroege) ijzertijd aan het licht. Er werd een 6-palige spieker aangetroffen, een 14C-datering dateert de structuur in de 9de – 6de eeuw voor Christus. Er werden tijdens de opgraving geen plattegronden van hoofdgebouwen aangetroffen. Vermoedelijk bevindt het hoofdgebouw zich meer ten oosten of ten zuiden van het plangebied. De aangetroffen poel wijst evenwel in de richting van veeteelt. De poel kan vermoedelijk gelijktijdig of recenter gedateerd worden. Opvallend was dat de bewoningsactiviteiten zich concentreerden in de oostelijke zone van het opgravingsgebied.

Een spoor uit de middeleeuwen bevond zich op de noordwestelijke rand van het opgravingsgebied; vermoedelijk wijst dit spoor in de richting van ambachtelijke activiteiten of militaire activiteiten.


Bron     : Bot B. 2018: Onderzoek Zingem Groenstraat. Archeologische opgraving. Eindverslag – 2018G20, RAAP België - Rapport 323. Eke: RAAP België bvba.
Auteurs :  Raap België bvba
Datum  : 08-09-2020

Vroege Ijzertijd

Datering: vroege ijzertijd
Typologie: agrarische nederzettingen, gebouwplattegronden, spijkers, waterkuilen
Gebeurtenis:

Middeleeuwen

Datering: middeleeuwen
Typologie: archeologische sporen en uitgravingen
Context: ambachtelijke objecten, militaire kampen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Het spoor uit de middeleeuwen bevond zich op de noordwestelijke rand van het opgravingsgebied; vermoedelijk wijst dit spoor in de richting van ambachtelijke activiteiten of militaire activiteiten.


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Opgraving Zingem Groenstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980116 (Geraadpleegd op 23-06-2021)