waarneming

Vooronderzoek Mechelen Ankerstraat

archeologisch element
ID: 980119   URI: https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980119

Beschrijving

Verspreid over zes proefsleuven werden slechts vier sporen geregistreerd. Eén hiervan is een greppel. Deze werd aangetroffen in het begin van de WP3 en loopt in noordoostelijke richting, parallel aan de huidige perceelsgrens. Deze grens stemt overeen met de perceelstructuur zoals zichtbaar op de Atlas der Buurtwegen. De andere sporen hadden een natuurlijke oorsprong.

 


Auteurs :  BAAC bvba Vlaanderen
Datum  : 09-09-2020

19de eeuwse perceelsgreppel

Datering: 19de eeuw
Typologie: perceelsgreppels
Gebeurtenis:
  • Vooronderzoek Mechelen Ankerstraat (sleuvenonderzoek: archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem: 15-05-2020)
    • Bron: HERMANS M., PAWELCZAK P. 2020: Nota Mechelen, Ankerstraat Deel 1: Verslag van Resultaten, BAAC Vlaanderen Rapport 1474, Gent.
      Literatuur (2020)

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Vooronderzoek Mechelen Ankerstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980119 (Geraadpleegd op 20-10-2020)