waarneming

Vooronderzoek Mechelen Ankerstraat

archeologisch element
ID
980119
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980119

Beschrijving

Verspreid over zes proefsleuven werden slechts vier sporen geregistreerd. Eén hiervan is een greppel. Deze werd aangetroffen in het begin van de WP3 en loopt in noordoostelijke richting, parallel aan de huidige perceelsgrens. Deze grens stemt overeen met de perceelstructuur zoals zichtbaar op de Atlas der Buurtwegen. De andere sporen hadden een natuurlijke oorsprong.

 


Auteurs :  BAAC bvba Vlaanderen
Datum  :

19de eeuwse perceelsgreppel

Datering: 19de eeuw
Typologie: perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Mechelen Ankerstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980119 (Geraadpleegd op )