waarneming

Lichterstraat

archeologisch element
ID
980121
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980121

Beschrijving

In 2020 werd vooronderzoek uitgevoerd op deze locatie. Een combinatie van EMI en GPR leverde heel wat structuren op die wijzen op de aanwezigheid van het Echelpoelhof. Het gaat enerzijds om funderingen van het kasteel zelf en anderzijds om de grachten.

Op basis van de verschillende EMI signalen en de GPR dieptedoorsneden konden deze en de opgevulde grachten van het vroegere hof onderkend worden. In de EMI metingen bleken op de locatie van het Echelpoelhof twee lineaire sporen met extreem afwijkende EG en MG aanwezig, te wijten aan massieve metalen of gewapende funderingen of leidingen, terwijl de volledige zone met gebouwrestanten een lagere EG vertoont ten opzichte van de omgeving. Met de GPR metingen werd vooral een veelvoud aan scherp afgelijnde lineaire, rechthoekige en vierkante sporen teruggevonden. Deze kunnen funderingen, muurrestanten, vloerplaten gerelateerd aan de vroegere gebouwen van het Echelpoelhof in de ondergrond voorstellen, en op die manier de interne structuur van de vroegere gebouwen weergeven. In de EMI metingen bleken de zones met de vroegere (wal)grachten tot uiting te komen als gebieden met lagere EG, waar dus een zandigere opvulling kan aangetroffen worden in vergelijking met het terrein tussen de grachten. Enkel de gracht in het zuiden kon minder scherp afgebakend worden op basis van de EG metingen. Op basis van de GPR dieptedoorsneden konden gelijkaardige conclusies getrokken worden, vermits het signaal sterker reflecteert in de met zand opgevulde grachten in vergelijking met het centraal deel van het vroegere hof. Verder bleken in de EMI metingen een groot aantal anomalieën door ondergronds metaal aanwezig, waarvan sommige een duidelijke vorm en sterk afwijkende signatuur vertonen. Deze anomalieën kunnen als van archeologische oorsprong aanzien worden, maar zijn meer waarschijnlijk restanten van de bedrijfsgebouwen/loodsen die recent afgebroken zijn.

Bij een terreinevaluatie op 26 maart 2024 naar aanleiding van een toevalsvondstmelding werd een kleine hoek muurresten (baksteen en kalkmortel) waargenomen. De locatie komt overeen met de anomalieën van het GPR onderzoek en de locatie van de gebouwen op de historische kaarten, waarmee het waarschijnlijk lijkt dat deze deel uitmaakten van het Echelpoelhof. Er waren ook grotere delen betonfundering (of rand van een betonplaat?) in de bodem aanwezig. Deze houden duidelijk geen verband met het Echelpoelhof maar zijn eerder te relateren aan de bedrijfsgebouwen of -inrichting die er na de jaren 1970 werden gebouwd. De plannen van de werken werden aangepast waardoor de site bewaard kon blijven.


Auteurs: Van Gils, Marijn; Devroe, Annika
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Sporen van de kasteelsite

Datering: nieuwe tijd
Typologie: grachten (infrastructuur), kastelen (woningen), muurresten
Gebeurtenis:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Lichterstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980121 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.