waarneming

Vooronderzoek Diksmuide IJzerdijk

archeologisch element
ID
980129
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980129

Beschrijving

Door de gebruikte methodiek bleek het onmogelijk om sporen te registeren door de smalle en diepe sleuven. Hierdoor was het enkel mogelijk om een visuele inspectie te doen en werden enkele vondsten gerecupereerd. In werkput werd een loopgravenschop aangetroffen. In werkput 2 werd het restant van een oost-zuid verlopende loopgraaf uit WO I vastgesteld . Deze werd nog niet eerder aangetroffen. Door de stofzuiger te gebruiken werd er geen schade aan de loopgraaf toegebracht.

De stratigrafische opbouw werd gekenmerkt door de aanwezigheid van een ca. 0,50m dikke heterogene met natuursteen gemengde ophogingslaag onder het maaiveld in functie voor de aanleg van de wegverharding. Onder deze is er de aanwezigheid van een vrij steriel heterogeen ophogingspakket met sporadisch de aanwezigheid van baksteenpuin en resten van tactisch schroot afkomstig van ontplofte projectielen W.O.I. Dit pakket kan met de vorming van de huidige IJzerdijk in verband gebracht worden.
Auteurs :  Meylemans, Erwin
Datum  :

Loopgraaf en vondsten WO I

Datering: WO I
Typologie: archeologische objecten, loopgraven
Materiaal: metaal
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Diksmuide IJzerdijk [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980129 (Geraadpleegd op )