waarneming

Cantelmolinie

archeologisch element
ID
980132
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980132

Beschrijving

Het booronderzoek toonde aan dat intacte resten van de bunkers niet direct aanwezig lijken te zijn. De aanwezigheid van betonpuin doet vermoeden dat de bunkers grotendeels geslecht zijn.

Ter hoogte van sleuf 3 werd een restant van de oorspronkelijke opbouw aangetroffen. Uit het onderzoek blijkt dat de grachten aan de buitenzijde van de redan gedempt geweest zijn. De vulling kenmerkt zich door een opeenstapeling van zeer heterogene lagen met een over het algemeen brokkelige structuur. Deze lagen werden wellicht snel na elkaar opgebracht en vermoedelijk betreft het materiaal afkomstig van de redan zelf. Het bouwpuin (over het algemeen rood keramisch), de spaarzame aardewerkfragmenten en smeedijzeren nagels wijzen op een vroegmoderne datering.

De restanten van het redanlichaam werden aangewend voor het dempen van de grachten. Deze bestaan namelijk op verschillende, snel na elkaar opgebrachte lagen die zich karakteriseren door hun heterogene en brokkelige structuur. De vondsten die erin aanwezig zijn sluiten aan bij de vroegmoderne datering van de structuur. 19de en 20ste-eeuws materiaal werd op het eerste zicht niet aangetroffen.

De resultaten sluiten het best aan bij de vijfhoekige vorm zoals die over het algemeen op de 17de en 18de-eeuwse cartografische bronnen is weergegeven. Tussen de redan en de liniedijk was op een bepaald moment een watervoerende gracht aanwezig, maar op basis van het onderzoek kon niet eenduidig vastgesteld worden tot welke fase deze behoorde.

Zowel een open liniedijk met aansluitende redan als een gesloten liniedijk met voorliggende redan hebben bestaan. Er kan met zekerheid gesteld worden dat de open gracht tussen de liniedijk en de redan op een bepaald moment is gedempt en het redanlichaam vervolgens is opgehoogd. Op basis daarvan lijkt het aannemelijk dat de gesloten liniedijk de meest recente situatie was.

De oudste vondsten die aangetroffen werden zijn een aantal scherven in grijs, handgevormd aardewerk. Omwille van hun weinig diagnostisch karakter is het onzeker of we ze in de Romeinse of middeleeuwse periode dienen te situeren. De vondsten zijn echter aangetroffen ter hoogte van de vulling van de gracht en bevinden zich niet meer in situ.


Bron: Demey D., Ryssaert C. & De Visser N. 2019: De Cantelmolinie Knokke-Heist. Archeologisch onderzoek met het oog op wetenschappelijke vraagstellingen: Verslag van de Resultaten, RAAP België - Rapport 219. Eke: RAAP België bvba.
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Raap België bvba

Postmiddeleeuwse militaire linie

Datering: tweede helft 16de eeuw, tweede helft 17de eeuw
Typologie: bevestigingselementen, grachten (verdedigingselementen), linies, vaatwerk
Materiaal: aardewerk, glas, metaal
Gebeurtenis:

Relaties

  • Is deel van
    Cantelmolinie


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Cantelmolinie [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980132 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.