waarneming

Dilsen-Stokkem Driepaal I

archeologisch element
ID
980135
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980135

Beschrijving

De landschappelijke boringen leverden AC profielen op. 

Bij het proefsleuvenonderzoek werden er twee ondiep bewaarde kuilen met een sterk houtskoolrijke vulling aangetroffen. Ze bevatten twee fragmenten sterk verweerde bouwkeramiek en twee scherven. Dit waren kleine, sterk geërodeerde en secundair verbrande wandfragmenten van reducerend gebakken aardewerk. De vondsten waren niet dateerbaar. Daarnaast werden verschillende recente drainagegreppels geregistreerd.


Auteurs :  Arts, Annick
Datum  : 09-09-2020

Ondateerbare Vondsten

Typologie: bouwmaterialen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Recente drainagegreppels

Datering: nieuwste tijd
Typologie: greppels
Gebeurtenis:

Ondateerbare sporen

Typologie: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Dilsen-Stokkem Driepaal I [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980135 (Geraadpleegd op 19-06-2021)