waarneming

Dilsen-Stokkem Burgemeester Henrylaan

archeologisch element
ID
980137
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980137

Beschrijving

Tijdens de landschappelijke boringen registreerde men een  Ap1 - Ap2/AC overgang - C sequentie.

Het proefsleuvenonderzoek leverde enkel recente verstoringen op.


Auteurs :  Arts, Annick
Datum  :

Recente verstoringen

Datering: nieuwste tijd
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Dilsen-Stokkem Burgemeester Henrylaan [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980137 (Geraadpleegd op )