waarneming

Zonhoven Vaartstraat

archeologisch element
ID: 980143   URI: https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980143

Beschrijving

Het proefsleuvenonderzoek leverde 3 ondiepe greppels op. De vulling was donkergrijs en sloot aan bij de bouwvoor. Voorts waren er recente verstoringen met plastic, een glazen scherf en bakstenen.


Auteurs :  Arts, Annick
Datum  : 10-09-2020

Greppels

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: greppels
Gebeurtenis:
  • Proefsleuvenonderzoek Zonhoven Vaartstraat (archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem: landschappelijk booronderzoek: 2020)
    • Bron: VAN DE KONIJNENBURG R., JANSSEN J., WIJNEN J. en SWENNEN F. 2020: Zonhoven, Vaartstraat, nota archeologie, Haast-rapport 2020-44, Bree.
      Literatuur (2020)

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Zonhoven Vaartstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980143 (Geraadpleegd op 05-12-2020)