waarneming

Opgraving Herentals Dompel 5

archeologisch element
ID
980148
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980148

Beschrijving

De opgraving leverde twee sporen op, meer bepaald een recente kuil en de inslagkrater van de Britse Spitfire. De vorm van de inslagkrater toont sporen van de eerdere berging uit 2007, maar desondanks kan wel de gedeeltelijke aflijning van de linkervleugel en het centrale lichaam van het vliegtuig herkend worden. De zone van de rechtervleugel bevindt zich op de scheiding van het perceel waar een diep ingesneden beek loopt. Bovendien is sprake dat de rechtervleugel voor de crash afbrak en elders op een schuur terecht kwam. De vorm van de inslagkrater in combinatie met de locatie van de aangetroffen brokstukken maakt het mogelijk om enigszins duidelijkheid te brengen bij de manier waarop het vliegtuig de grond is ingeboord. Het vondstmateriaal laat daarnaast een positieve identificatie toe van het vliegtuig, meer bepaald een Britse Spitfire.

Tijdens het verdiepen werd ter hoogte van de linkervleugel het 20mm boordkanon teruggevonden. Een coupe op het kanon toont een verticale insnijding in de bodem, waardoor gesteld kan worden dat het vliegtuig in een loodrechte hoek neergestort is.

Bij het uithalen kon duidelijk vastgesteld worden dat het motorblok, van het type Merlin, volledig uiteen is gespat bij impact. Met uitzondering van de handstarter zijn het voornamelijk kleine fragmenten (maximaal ca. 10cm groot) van het motorblok, carter en cilinderkop die teruggevonden werden.


Auteurs :  Acke & Bracke bvba
Datum  :

Spitfire (WOII)

Datering: WO II
Typologie: archeologische objecten, vliegtuigonderdelen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Opgraving Herentals Dompel 5 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980148 (Geraadpleegd op )