waarneming

Opgraving Damme, Damse Vaart West 6

archeologisch element
ID
980150
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980150

Beschrijving

Op het terrein zou een functiewijziging van de bestaande schuur naar een polyvalente ruimte gerealiseerd worden. Dit houdt in dat de huidige schuur van de hoeve gerenoveerd/verbouwd wordt. Gezien het feit dat het geplande zwembad en de bijbehorende nutsleidingen bij aanvang van de begeleiding echter reeds aangelegd waren, kon de geplande begeleiding niet zoals voorgeschreven uitgevoerd worden. Bijgevolg kon enkel een profiel aangelegd worden in de buurt. Uit dit profiel bleek dat de bodem op die locatie tot minstens 1,5 m diepte bestond uit recente ophogingslagen. Vermoedelijk kunnen deze geĆÆnterpreteerd worden in het kader van de aanleg van de Damse Vaart in het begin van de 19de eeuw, en nivelleringswerken bij de aanleg van de huidige tuin.


Auteurs :  BAAC bvba Vlaanderen
Datum  : 14-09-2020

Nieuwste Tijd

Datering: nieuwste tijd
Typologie: ophogingslagen
Gebeurtenis:

Relaties

  • Is deel van
    Historische stadskern van Damme

  • Is gerelateerd aan
    Sint-Christoffelhoeve


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Opgraving Damme, Damse Vaart West 6 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980150 (Geraadpleegd op 23-06-2021)