waarneming

Vooronderzoek Overijse A. Moerenhoutstraat en Terhulpsesteenweg

archeologisch element
ID
980165
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980165

Beschrijving

Er werd één antropogeen spoor aangetroffen dat in west-oostelijke richting doorliep over de drie werkputten. Na de aanleg van een kijkvenster en het starten van een coupe werd vastgesteld dat het hier ging om een recente, asbesthoudende drainagebuis. Het couperen werd om veiligheidsredenen onmiddellijk gestaakt.

Lichte ploegsporen in het westelijk deel van het onderzoeksgebied bevestigen het gebruik als akkerland.

Er werd er tijdens het proefsleuvenonderzoek voornamelijk een Bt-horizont vastgesteld in het noorden van de proefsleuven. In de overige profielen werd een AC-horizont vastgesteld. De Bw-horizont die op basis van de landschappelijke boringen verwacht werd kon niet vastgesteld worden.


Bron     : Van denhaute T. 2020: Proefsleuvenonderzoek ter hoogte van de Terhulpensesteenweg nr 311 te Overijse: Verslag van Resultaten, ABO Archeologische Rapporten 1274. Gent: ABO NV.
Auteurs :  ABO NV
Datum  :

Recente sporen

Datering: nieuwste tijd
Typologie: archeologische objecten, archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Overijse A. Moerenhoutstraat en Terhulpsesteenweg [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980165 (Geraadpleegd op )