waarneming

Rotselaar Eektstraat

archeologisch element
ID
980170
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980170

Beschrijving

Bij het landschappelijk onderzoek werden er 2 scherven handgevormd aardewerk aangetroffen in een grijze horizont.

Het proefsleuvenonderzoek leverde 62 grondsporen op, waaronder 34 paalkuilen, kuilen, grachten, een greppel, 3 krenggraven en een waterput. Het vondstenmateriaal dateert de sporen in de (Volle) Middeleeuwen tot Nieuwe Tijd. Het betrof al dan niet geglazuurd, wielgedraaid, oxiderend aardewerk, steengoed, bijna-steengoed en wielgedraaid reducerend gebakken aardewerk, en een bot.


Auteurs :  Arts, Annick
Datum  :

Middeleeuwse sporen

Datering: middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: greppels, kuilen, paalsporen
Gebeurtenis:

Middeleeuwse vondsten

Datering: middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: vaatwerk
Materiaal: aardewerk, bot, steengoed
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Rotselaar Eektstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980170 (Geraadpleegd op )