waarneming

Rotselaar Steenweg op Nieuwrode 36

archeologisch element
ID
980173
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980173

Beschrijving

Tijdens het landschappelijk onderzoek werden er 2 scherven handgevormd grijs aardewerk aangetroffen.

Het proefsleuvenonderzoek leverde paalkuilen, kuilen en greppels uit de Volle Middeleeuwen op. Bij 2 paalkuilen kon de kern van de paal nog herkend worden. De sporen werden gedateerd op basis van de vondsten: 1 wandfragment grijs gedraaid aardewerk, 2 wandfragmenten handgevormd vroeggrijs aardewerk, een wandfragment witbakkend Maaslands of roodbeschilderd Rijnlands (Pingsdorf), fragmenten van een kogelpot met een recht opstaande hals en een ongeveer haaks uitgeplooide rand, smeedslakken en verbrande leem. Enkele greppels dateren uit de Volle tot Late Middeleeuwen. Er werd een wandscherf witbakkend Maaslands met restanten geeloranje loodglazuur, een randfragment grijs aardewerk en een randfragment vroeggrijs aardewerk in aangetroffen. Twee greppels en een zone met ploegsporen werden op basis van hun vulling die aansloot bij de bouwvoor aan de Late Middeleeuwen tot Nieuwe Tijd toegeschreven. Er werd een stuk bouwkeramiek en een randfragment roodgeglazuurd aardewerk in gevonden. De overige sporen werden omwille van de scherpe aflijning, donkere vulling en het recente vondstmateriaal aan de Nieuwste Tijd gekoppeld.

Voorts werd er een afslag van een gepolijste bijl uit het Neolithicum ingezameld.


Auteurs :  Arts, Annick
Datum  : 11-09-2020

Neolithische bijl

Datering: neolithicum
Typologie: werktuigen
Gebeurtenis:

Middeleeuwse Sporen

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd, volle middeleeuwen
Typologie: greppels, kuilen, paalsporen, ploegsporen, vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Rotselaar Steenweg op Nieuwrode 36 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980173 (Geraadpleegd op 20-06-2021)