waarneming

Pannestraat III

archeologisch element
ID
980174
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980174

Beschrijving

Op het terrein werd eerst een landschappelijk booronderzoek uitgevoerd, gevolgd door een verkennend archeologisch booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek. Er werden geen archeologische artefacten of sporen aangetroffen.


Auteurs :  Vanderhoydonck, Ingrid
Datum  : 12-09-2020

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Pannestraat III [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980174 (Geraadpleegd op 19-06-2021)