waarneming

Vooronderzoek Asper Kapellestraat

archeologisch element
ID
980177
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980177

Beschrijving

Tijdens het vooronderzoek werden voornamelijk sporen aangetroffen die toebehoren aan een erf uit de metaaltijden (vermoedelijk ijzertijd). Het gaat om verschillende clusters van kuilen en paalsporen die geconcentreerd zijn binnen een greppelsysteem. Enkele paalsporen maken mogelijk deel uit van een structuur. Of het gaat om een meerfasig erf kon niet vastgesteld worden, er werden namelijk geen oversnijdingen vastgesteld. In het noordelijk deel is één sporencluster aanwezig, in het zuidelijk deel 2 die vermoedelijk met elkaar verbonden kunnen worden. Daarnaast werd nog een postmiddeleeuwse perceelsgracht die aanwezig is op 19de -eeuwse historische kaarten en een postmiddeleeuwse kuil aangetroffen.


Bron     : Acke B., Bracke M., Fonteyn P. en WYNS G. 2020: Nota Asper Kapellestraat: Verslag van Resultaten, Acke & Bracke 84. Moerbeke: Acke & Bracke bv.
Auteurs :  Acke & Bracke bvba
Datum  : 14-09-2020

Metaaltijden

Datering: ijzertijd, metaaltijden
Typologie: agrarische nederzettingen, greppels, kuilen, paalsporen
Gebeurtenis:

19de eeuw

Datering: nieuwste tijd
Typologie: kuilen, perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Asper Kapellestraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980177 (Geraadpleegd op 23-06-2021)