waarneming

Vooronderzoek Maldegem Hogebranddreef

archeologisch element
ID
980182
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980182

Beschrijving

Het proefsleuvenonderzoek heeft aangetoond dat er geen archeologische site aanwezig is binnen de grenzen van het plangebied. De aangetroffen sporen wijzen op relatief recente activiteiten die geassocieerd kunnen worden met de bosbouw. Zo kunnen de geregistreerde greppels geĆÆnterpreteerd worden als sporen van rabatten voor de ontwatering van het natte gebied en kunnen de aangetroffen kuilen gezien worden als rooikuilen. Er werden geen relevante archeologische waarden vastgesteld.


Bron     : Acke B., Bracke M. en Fonteyn P. 2020: Nota Maldegem Hogebranddreef: Verslag van Resultaten, Acke & Bracke 091. Moerbeke: Acke & Bracke bvba.
Auteurs :  Acke & Bracke bvba
Datum  :

Recente sporen

Datering: nieuwste tijd
Typologie: rabatten
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Maldegem Hogebranddreef [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980182 (Geraadpleegd op )