waarneming

Vooronderzoek Willebroek Molenweg

archeologisch element
ID
980188
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980188

Beschrijving

Het uitgevoerde proefsleuvenonderzoek heeft de aanwezigheid aangetoond van enkele archeologische sporen in de vorm van (paal)kuilen en greppelsegmenten of langwerpige kuilen. Op basis van het aangetroffen aardewerk in één van de sporen kan een gedeelte van een nederzetting uit de late ijzertijd verondersteld worden.
De verwachte Belgische loopgraaf, aangelegd tijdens de belegering van Antwerpen, bleek zeer goed bewaard.


Bron     : Pype P., Coenaerts J. en Praet M. 2020: Sporen van een landelijke ijzertijdnederzetting en een Belgische loopgraaf uit de 1ste WO. proefsleuvenonderzoek langs de Molenweg nr. 107 te Willebroek: Verslag van Resultaten, ABO Archeologische Rapporten 1273. Gent: ABO NV.
Auteurs :  ABO NV
Datum  : 14-09-2020

Late Ijzertijd nederzetting

Datering: late ijzertijd (oosten)
Typologie: archeologische objecten, greppels, kuilen, paalkuilen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

WO I loopgraaf

Datering: WO I
Typologie: loopgraven
Gebeurtenis:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Willebroek Molenweg [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980188 (Geraadpleegd op 19-06-2021)