waarneming

Vooronderzoek Erpe-Mere Oudenaardsesteenweg 258

archeologisch element
ID
980189
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980189

Beschrijving

Er werd een verkennend archeologisch booronderzoek uitgevoerd. In één boring 20 een antropogeen bewerkte silex aangetroffen. De uitvoering van een waarderend archeologisch booronderzoek bracht echter geen verdere vondsten aan het licht. Ook een proefput in functie van onderzoek naar de aanwezigheid van steentijd artefactensites, gelokaliseerd ter hoogte van het positieve boorpunt, leverden geen bijkomende silexvondsten op.

Het proefsleuvenonderzoek geeft aan dat op het terrein voornamelijk archeologische sporen aanwezig zijn uit de nieuwe tot de nieuwste tijd, met de nadruk op de nieuwste tijd. Ze zijn te relateren aan de recente bebouwing en aan landindeling. De enige relevante archeologisch vondst tijdens het proefsleuvenonderzoek was een silexfragment. De vondst is niet te relateren aan een spoor en werd onderaan een pakket colluvium gevonden. Daarom is het waarschijnlijk dat de vondst is afgespoeld van een hoger gelegen vindplaats die zich ten noorden van het onderzoeksgebied bevindt. H

 


Bron     : Hellinx A., Gyesbreghs D. en Reyns N. 2020: Nota Erpe-Mere – Oudenaardsesteenweg 258: Verslag van Resultaten, Rapporten All-Archeo bvba 1031. Bornem: All-Archeo bvba.
Auteurs :  All-Archeo bvba
Datum  : 14-09-2020

Losse vondst

Typologie: archeologische objecten
Materiaal: vuursteen
Gebeurtenis:

Recente sporen

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Erpe-Mere Oudenaardsesteenweg 258 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980189 (Geraadpleegd op 19-06-2021)