waarneming

Vooronderzoek Kuurne Vijverhoek 21

archeologisch element
ID: 980191   URI: https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980191

Beschrijving

Het archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem bracht slechts een beperkte hoeveelheid archeologische sporen aan het licht welke niet konden worden gedateerd. Deze sporen hebben wellicht te maken met de indeling van het cultuurlandschap in het verleden. In totaal konden 4 grondsporen opgetekend worden. Er werd geen vondstenmateriaal aangetroffen. Het gaat om de resten van drie greppels en een natuurlijk spoor.


Bron     : Boecksteyn A. (Red.) 2020: Proefsleuvenonderzoek Kuurne Vijverhoek: Verslag van Resultaten, Monument Vandekerckhove E79. Ingelmunster: Monument Vandekerckhove nv.
Auteurs :  MONUMENT - VANDEKERCKHOVE
Datum  : 14-09-2020

Ongedateerde greppels

Typologie: greppels
Gebeurtenis:
  • Vooronderzoek Kuurne Vijverhoek 21 (archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem: 28-05-2020)
    • Bron: BOECKSTEYN A. (Red.) 2020: Proefsleuvenonderzoek Kuurne Vijverhoek: Verslag van Resultaten, Monument Vandekerckhove E79. Ingelmunster: Monument Vandekerckhove nv.
      Literatuur (2020)
    • https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/15285

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Vooronderzoek Kuurne Vijverhoek 21 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980191 (Geraadpleegd op 05-12-2020)