waarneming

Vooronderzoek Mol Ringlaan

archeologisch element
ID
980193
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980193

Beschrijving

Tijdens het proefsleuvenonderzoek aan Mol, Ringlaan zijn er antropogene sporen aangetroffen die terug te brengen zijn tot afbakenings- /perceelsgreppels van het projectgebied. De meeste aangetroffen sporen kunnen gedateerd worden in ieder geval vanaf het midden van de 18de eeuw. Voor de sporen die niet gerelateerd kunnen worden aan historisch kaartmateriaal is datering niet mogelijk. Er waren namelijk geen vondsten aanwezig om een datering te bepalen. Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn er echter geen sporen en/of vondsten aangetroffen die wijzen op archeologische sites. Verder zijn in het plangebied verscheidene verstoringen aangetroffen die gerelateerd kunnen worden aan de voormalige structuren en bomen in het plangebied.


Bron     : Van Bavel J., Wijnen J., Adriaensen J. & Verrijckt J. 2020: Nota Mol, Ringlaan: Verslag van Resultaten, Rapport Nr. 0366. Beerse: J. Verrijckt bvba.
Auteurs :  J. Verrijckt bvba
Datum  :

Recente sporen

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: perceelsgrenzen, perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Mol Ringlaan [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980193 (Geraadpleegd op )