waarneming

Holsbeek Schuttersveld

archeologisch element
ID
980198
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980198

Beschrijving

Bij het verkennend archeologisch booronderzoek werden geen steentijdartefacten aangetroffen. Het proefsleuvenonderzoek leverde evenmin sporen of vondsten op.


Auteurs :  Arts, Annick
Datum  :

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Holsbeek Schuttersveld [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980198 (Geraadpleegd op )