waarneming

Aalter Hooiestraat

archeologisch element
ID
980199
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980199

Beschrijving

Op de overgang van de lager gelegen zone naar de hogere gebieden en op de hoger gelegen zones binnen het projectgebied komen diverse nederzettingssporen voor. Op basis van radiokoolstofdateringen, in combinatie met het weinige aardewerk en de gekende gebouwtypologie, kon een chronologische fasering worden opgesteld. De oudste sporen vormen een vierpostenspieker uit mogelijk de late bronstijd. Uit de vroege ijzertijd stamt een woonerf dat bestaat uit een standgreppelgebouw twee bijgebouwen en enkele kuilen. In de late ijzertijd zijn er drie bijgebouwen en mogelijk een beperkt aantal kuilen. Een waterkuil vormt een geïsoleerd spoor uit de volle middeleeuwen, terwijl een grachtensysteem uit de nieuwe tijd tot en met nieuwste tijd de recentste fase vormen. Het is aannemelijk dat de site zich zowel in oostelijke, zuidelijke als westelijke richting kan verderzetten.


Bron: De Kreyger F., Vergauwe R., Cruz F., Laloo P., Sergant J., Genbrugge S. & Hoorne J. 2020: Knesselare – Hooiestraat: Verslag van Resultaten, Project 2020D126. Adegem: De Logi & Hoorne bvba.
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: De Logi & Hoorne bvba

Late ijzertijd

Datering: late ijzertijd (westen)
Typologie: bijgebouwen, gebouwplattegronden
Gebeurtenis:

Nieuwe tot Nieuwste tijd

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: grachten (infrastructuur), greppels, kuilen, perceelsgrenzen
Gebeurtenis:

Spieker late bronstijd

Datering: late bronstijd
Typologie: vierpostenspijkers
Gebeurtenis:

Vroege Ijzertijd

Datering: vroege ijzertijd
Typologie: gebouwplattegronden, kuilen, nederzettingen, paalsporen, standgreppels
Gebeurtenis:

Waterkuil

Datering: volle middeleeuwen
Typologie: waterkuilen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Aalter Hooiestraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980199 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.