waarneming

Vooronderzoek Torhout Provinciedomein d'Aertrycke

archeologisch element
ID
980210
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980210

Beschrijving

Tijdens de veldkartering zijn vijf vuurstenen artefacten aan het licht gekomen. Het gaat telkens om artefacten van een zekere grootte, maar dit is enerzijds afhankelijk van de verzamelwijze (bij veldkartering worden vooral de grotere fragmenten herkend) en anderzijds natuurlijke en antropogene processen. Grotere fragmenten hebben namelijk meer kans om over een verdere afstand verticaal te migreren, en om omhoog geploegd te worden.

Het aangetroffen aardewerk heeft geen verband met de lithische vondsten. Het grootste deel van het vondstmateriaal bestaat uit kleine tot middelgrote fragmenten laatmiddeleeuws aardewerk. Ook één aardewerkfragment uit de nieuwe of nieuwste tijd werd geregistreerd. Het gaat om verspreide losse vondsten uit context op het maaiveld, waarvan de herkomst dus moeilijk te bepalen valt.


Bron     : Depaepe I., De Mulder J. 2020: Nota Aanleg tijdelijk slibdepot op het provinciedomein d’Aertrycke Torhout: Verslag van Resultaten, RAAP België - Rapport 490. Eke: RAAP België bvba.
Auteurs :  Raap België bvba
Datum  :

Losse vondsten

Datering: late middeleeuwen, mesolithicum, neolithicum, nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: archeologische objecten
Materiaal: aardewerk, vuursteen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Torhout Provinciedomein d'Aertrycke [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980210 (Geraadpleegd op )