waarneming

Vooronderzoek Evergem Westbeke 9

archeologisch element
ID
980213
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980213

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 6418
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Het landschappelijk booronderzoek toonde aan dat een aanzienlijk deel van het studiegebied verstoord en/of opgehoogd was, met uitzondering van het centrale weiland. Op dit centrale weiland werd een gunstige bewaringstoestand vastgesteld waarbij (ondiepe) archeologisch relevante lagen aanwezig zijn die bedreigd worden door de geplande werkzaamheden.

Op basis van de uitgevoerde verkennende boringen werden er geen aanwijzingen aangetroffen voor de aanwezigheid van steentijdartefacten. In het studiegebied is geen enkel artefact of ecofact aangetroffen dat duidt op menselijke aanwezigheid of activiteiten in de steentijden.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden er geen archeologische grondsporen aangetroffen. Er werden enkel 5 verspreide losse vondsten uit de postmiddeleeuwen teruggevonden. Deze vondsten werden verspreid zonder enige archeologische context aangetroffen. Wellicht kwamen deze in het studiegebied terecht ten gevolge van bemesting.


Bron: Praet M. 2020: Landschappelijk booronderzoek, verkennende boringen en proefsleuven ter hoogte van Westbeke 9 te Evergem: Verslag van Resultaten, ABO Archeologische Rapporten 1197. Gent: ABO NV.
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ABO NV

Losse Vondsten

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: archeologische objecten
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er werden enkel 5 verspreide losse vondsten uit de postmiddeleeuwen teruggevonden. Deze vondsten werden verspreid zonder enige archeologische context aangetroffen. Wellicht kwamen deze in het studiegebied terecht ten gevolge van bemesting


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Vooronderzoek Evergem Westbeke 9 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980213 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.