waarneming

Vooronderzoek Aarschot Bekaflaan

archeologisch element
ID
980214
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980214

Beschrijving

Tijdens het onderzoek zijn 25 sporen en 12 recente verstoringen aangesneden in drie proefsleuven. Deze sporen betreffen voornamelijk paalkuilen. Er zijn bij het aanleggen van de uitbreidingen echter geen structuren zoals plattegronden van gebouwen of bijgebouwen aangetroffen. Bovendien kan er, door het ontbreken van diagnostisch materiaal, geen nauwkeurige datering gegeven worden.

De aangetroffen sporen kunnen in twee verschillende perioden gedateerd worden.

De oudste sporen kunnen, ruw geschat, in de metaaltijden gedateerd worden. In enkele sporen is handgevormd aardewerk aangetroffen waardoor een deel van de aangetroffen sporen aan deze periode toegeschreven kunnen worden. De sporen zijn niet heel donker van kleur. Het gaat om grijze tot bruine, ovale, licht gevlekte paalkuilen en kuilen waarvan sommigen schijnbaar een paalkern bevatten. Ze hebben een eerder vage aflijning in het vlak en bevinden zich op de overgang van de Ap2- of Ap3-horizont naar de C-horizont. In het zuidwestelijke gedeelte van zowel proefsleuf 2 als proefsleuf 3 is een cluster van sporen opgemerkt. Deze sporen vormen in de proefsleuf (nog) geen structuur; hier is vervolgens gericht naar gezocht door op deze locaties een uitbreiding te realiseren. Echter, ook dan kon nog geen structuur herkend worden.

Op de overgang van deze twee bodemhorizonten zijn eveneens verschillende kleine stukjes handgevormd aardewerk aangetroffen, namelijk in het zuidwestelijke gedeelte van proefsleuf 2. Aangezien er geen randfragmenten zijn aangetroffen maar alleen kleine wandfragmentjes is het niet mogelijk om een specifieke datering te geven. Diagnostisch materiaal ontbreekt volledig, waardoor alleen kan gesteld worden dat het gaat om handgevormd aardewerk uit de metaaltijden. Bijgevolg kunnen deze sporen aan de hand van het materiaal slechts globaal in deze periode gedateerd worden.

De tweede groep sporen kan, ruw geschat en op basis van één enkele vondst, vermoedelijk in de middeleeuwen gedateerd worden. In spoor S8, dat gecoupeerd is, is een handgevormde wandscherf met horizontale ribbels aangetroffen. Omdat het stuk te klein is, kan niet gezegd worden of dit fragment zich bovenaan, in het midden of onderaan de wand bevond. In elk geval lijkt dit stuk aardewerk niet in de prehistorie thuis te horen, maar lijkt het eerder een vroegmiddeleeuwse datering te hebben. Helaas blijft de datering van deze sporen onduidelijk omdat er geen ander materiaal is gevonden. Op basis van deze sporen is vooralsnog geen plattegrond herkend. Desondanks suggereren deze sporen en de coupes van deze sporen dat er ook in deze periode mogelijk een gebouw heeft gestaan. Het is echter nog onduidelijk om wat voor structuur het hier gaat.

Op het terrein zijn op enkele plaatsen ook recente verstoringen gekarteerd. Op basis van de vulling en de duidelijke begrenzing is duidelijk dat het om zeer recente verstoringen gaat. Deze hebben verder geen informatiewaarde en zijn niet verder onderzocht.


Bron: Heirbaut E., Dockx C. 2020: Proefsleuvenonderzoek aan de Bekaflaan te Aarschot: Verslag van Resultaten, LAReS-rapport 314. Halle-Zoersel: LAReS bvba.
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: LARes bvba

Metaaltijden

Datering: metaaltijden
Typologie: archeologische objecten, paalkuilen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Middeleeuwen

Datering: vroege middeleeuwen
Typologie: archeologische objecten, kuilen, paalkuilen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Vooronderzoek Aarschot Bekaflaan [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980214 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.