waarneming

Vooronderzoek Merelbeke Meierij

archeologisch element
ID
980217
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980217

Beschrijving

Er werden twee bodemprofielen geregistreerd. Daaruit blijkt dat de menselijke verstoring in de vorm van ploeglagen tot ca. 35 cm onder het huidige maaiveld reikt. In het noorden van het projectgebied bevindt de moederbodem zich onder de ploeglaag. De bodemtextuur bestaat uit fijn zand afgewisseld met klei. In het zuiden van het terrein is er onder de ploeglaag een Bt horizont. Daaronder bevindt zich het archeologisch vlak.

Tijdens de terreinevaluatie werden twaalf archeologisch relevante sporen aangetroffen. Daarnaast werd een aantal recente verstoringen en drainages geregistreerd. Er werden drie paalsporen aangetroffen, één kuil en verscheidene greppelsegmenten. Mogelijk wijzen ze op bewoning of een uitgebreide activiteitenzone in de omgeving van het projectgebied. Het vondstmateriaal wijst op een datering in de ijzertijd.


Bron     : Vanhercke J. 2020: Meierij Merelbeke, Oost-Vlaanderen: Verslag van Resultaten, Project 2020D101. Sint-Michiels-Brugge: Ruben Willaert bvba.
Auteurs :  Ruben Willaert bvba
Datum  : 15-09-2020

Recente Sporen

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: archeologische sporen en uitgravingen, greppels
Gebeurtenis:

Sporen ijzertijd

Typologie: greppels, kuilen, paalkuilen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Merelbeke Meierij [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980217 (Geraadpleegd op 19-06-2021)