waarneming

Vooronderzoek Sint-Niklaas Galgstraat

archeologisch element
ID
980219
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980219

Beschrijving

Verspreid over het terrein werden drie archeologische sporen aangetroffen. Het gaat om twee paalkuilen en een greppel. De sporen zijn ovaal in vlak met een donkere zwartgrijze humusrijke en komvormige vulling die redelijk sterk is uitgeloogd. In de nabijheid bevonden er zich geen andere bijhorende sporen, ook niet in de naastliggende kijkvensters. Tijdens de aanleg van het vlak in de aangrenzende kijkvensters kwamen er enkele scherven handgevormd aardewerk aan het licht. Ze kwamen niet uit de spoorvullingen van de paalkuilen, echter kunnen ze wel een indicatie geven van een mogelijke datering van de sporen. Deze scherven zijn mogelijk te dateren in de ijzertijd.

Een derde spoor dat werd aangetroffen, is de zuidwest-noordoost georiënteerde greppel in het zuidoosten van de advieszone. Deze loopt doorheen drie van de vier aangelegde sleuven. De greppel is maximaal 60 cm breed.

Buiten de drie bovenvermelde sporen, zijn er geen andere archeologisch relevante sporen of structuren aan het licht gekomen. Wel waren er nog tal van recente antropogene verstoringen aan het licht gekomen. Ze hadden over het algemeen een grijze tot donkergrijze losse, sterk afgelijnde vulling. De verstoringen zijn te wijten aan het afgraven en terug opbrengen van grond ten behoeve van de paardenpiste, wat in sommige delen van de advieszone een grotere impact heeft gehad dan in andere. Er werden ook verschillende lineaire recente sporen waargenomen die gerelateerd kunnen worden aan de aansluiting van verlichtingspalen, een sproeisysteem, een waterleiding e.d..

 


Bron     : Pepermans J., Wijnen J. & Verrijckt J. 2020: Nota Landschappelijk booronderzoek & Proefsleuvenonderzoek Sint-Niklaas Galgstraat: Verslag van Resultaten, Rapport Nr. 0361. Beerse: J. Verrijckt bvba.
Auteurs :  J. Verrijckt bvba
Datum  : 15-09-2020

Paalsporen en greppel

Typologie: greppels, paalsporen
Gebeurtenis:

Handgevormd aardewerk

Datering: ijzertijd
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Sint-Niklaas Galgstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980219 (Geraadpleegd op 19-06-2021)