waarneming

Vooronderzoek Deerlijk Tapuitstraat

archeologisch element
ID
980221
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980221

Beschrijving

Het gehele plangebied werd na de negatieve resultaten van het verkennend archeologisch booronderzoek onderworpen aan een proefsleuvenonderzoek. Dit bevestigde de aardkundige vaststelling van de voorafgaand uitgevoerde booronderzoeken, waarbij een gedeeltelijk intacte podzolbodem werd aangetroffen. Bij het onderzoek zijn 12 sporen aangetroffen, waarvan de relevante sporen zich in de oostelijke hoek van het terrein concentreren. Het betreft een brede gracht met vondstmateriaal uit de late middeleeuwen, mogelijk kan een parallelle greppel tot dezelfde periode gerekend worden. De andere aangetroffen sporen zijn natuurlijk van aard of recenter van datering (subrecent).


Bron     : Velleman J., Depaepe I., Van Quaethem K., Vanholme N. 2020: Nota Deerlijk Tapuitstraat: Verslag van Resultaten, RAAP België - Rapport 497. Moerbeke: RAAP België bvba.
Auteurs :  Raap België bvba
Datum  :

Late middeleeuwen

Datering: late middeleeuwen
Typologie: archeologische objecten, archeologische sporen en uitgravingen, grachten (infrastructuur)
Context: podzols
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Deerlijk Tapuitstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980221 (Geraadpleegd op )