waarneming

Vooronderzoek Evergem Noorwegenstraat

archeologisch element
ID
980222
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980222

Beschrijving

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werd één recente greppel aangesneden die een noordwest-zuidoost verloop kent. De greppel heeft een donkerbruin-grijze vulling en een komvormige doorsnede. De recente greppel tekent zich af meteen onder de teelaarde en kent een maximale diepte van ca. 50cm. In de vulling konden baksteenbrokjes waargenomen worden. Het rechtlijnige spoor werd in de sleuven 1, 2 en 3 waargenomen. Ten zuiden van de greppel werd een brede verstoring of zeer recente gracht vastgesteld en werd als dusdanig opgemeten. Andere sporen werden niet vastgesteld.

Er werden geen vondsten aangetroffen tijdens het proefsleuvenonderzoek.


Bron     : Acke B., Bracke M. en Fonteyn P. 2020: Nota Evergem Noorwegenstraat: Verslag van Resultaten, Acke & Bracke 104. Moerbeke: Acke & Bracke bvba.
Auteurs :  Acke & Bracke bvba
Datum  :

Recente sporen

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: archeologische sporen en uitgravingen, greppels
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Evergem Noorwegenstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980222 (Geraadpleegd op )