waarneming

Vooronderzoek Zwijndrecht Krijgsbaan 151

archeologisch element
ID
980229
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980229

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 6839
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

In het zuidelijk gedeelte van de zone werden drie greppels aangetroffen. De allesporenkaart werd tevens geplot op de midden 19de-eeuwse atlas der buurtwegen waarop duidelijk de middelste greppel is terug te vinden. De overige twee greppels lopen evenwijdig aan die zichtbaar op de atlas der buurtwegen. Er werd verder geen vondstmateriaal aangetroffen om de datering te vernauwen. In één van de greppels werd wel plastic aangetroffen waardoor een eerder recente datering mag worden aangenomen. Verder werden er enkel verstoringen aangetroffen in de vorm van uitgravingen die over gans het terrein werden teruggevonden.


Bron: Van Bavel J., Jennes N., Wijnen J., Adriaensen J. & Verrijckt J. 2020: Nota Landschappelijk bodemonderzoek, verkennende archeologische boringen en proefsleuvenonderzoek Zwijndrecht, Krijgsbaan 151: Verslag van Resultaten, Rapport Nr. 0374. Beerse: J. Verrijckt bvba.
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: J. Verrijckt bvba

Recente sporen

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: archeologische sporen en uitgravingen, greppels
Gebeurtenis:

Relaties

  • Is gerelateerd aan
    Fort van Zwijndrecht


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Vooronderzoek Zwijndrecht Krijgsbaan 151 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980229 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.