waarneming

Vooronderzoek Kluisbergen Grote Herreweg 37

archeologisch element
ID
980231
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980231

Beschrijving

Verspreid over het onderzochte terrein zijn twintig sporen geregistreerd. Het gaat om (paal)kuilen, verschillende greppels en grachten, een uitgraving en een beerput. De oudste sporen zijn gevonden in het kijkvenster. Het gaat om enkele (paal)kuilen die op basis van het vondstmateriaal gedateerd zijn in de volle of late middeleeuwen. Deze zijn geen onderdeel van een gebouw, maar behoren waarschijnlijk tot het uitgebreider areaal van een niet aangesneden erf. De andere sporen zijn vermoedelijk te linken aan de gesloopte hoeve en gaan terug tot de nieuwe en nieuwste tijd. Een brede gracht (centraal op het terrein) markeerde de perceelsgrens tussen de hoevegebouwen en het aansluitende perceel. Een grote uitgraving is moeilijker te interpreteren, maar heeft mogelijk ook een link met de gesloopte hoeve.


Bron     : Mestdagh B. 2020: Proefsleuvenonderzoek Kluisbergen Grote Herreweg: Verslag van Resultaten, Monument Vandekerckhove Project 2020A99. Ingelmunster: Monument Vandekerckhove nv.
Auteurs :  MONUMENT - VANDEKERCKHOVE
Datum  :

Middeleeuwen

Datering: late middeleeuwen, volle middeleeuwen
Typologie: archeologische objecten, paalkuilen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Nieuwe tot Nieuwste Tijd

Typologie: archeologische objecten, beerputten, paalkuilen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Kluisbergen Grote Herreweg 37 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980231 (Geraadpleegd op )