waarneming

Vooronderzoek Evergem Dellaertsdreef

archeologisch element
ID
980235
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980235

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 6432
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Tijdens de terreinevaluatie werd slechts één spoor geregistreerd, verder werden enkel natuurlijke sporen en enkele recente verstoringen aangetroffen. Het aangetroffen spoor betreft een perceelsgreppel die nog steeds actief was. Op basis van de aangetroffen vullingslagen in het vlak was de greppel reeds langere tijd in gebruik.
In het zuidwest-noordoost georiënteerde segment van de proefsleuf was een grote verstoring aanwezig ten gevolge van de aanleg van de reeds bestaande waterleiding. Omwille van de grote diepte van de leiding werd hier wel gegraven tot het archeologisch niveau zodat de verstoring volledig in kaart gebracht kon worden.

Tijdens het uitgevoerde proefsleuvenonderzoek werden geen vondsten ingezameld


Bron: Verdegem S. 2020: Nota Dellaertsdreef: Verslag van Resultaten, project 2020C322. Sint-Michiels-Brugge: Ruben Willaert bvba.
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Ruben Willaert nv

Recente sporen

Datering: nieuwste tijd
Typologie: archeologische sporen en uitgravingen, greppels
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Vooronderzoek Evergem Dellaertsdreef [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980235 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.