waarneming

Vooronderzoek Westerlo Grensstraat 20

archeologisch element
ID
980240
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980240

Beschrijving

Tijdens het verkennend booronderzoek werden verschillende kleine mogelijke lithische artefacten gerecupereerd, maar tijdens het waarderend booronderzoek verder geen meer. De stukken worden geïnterpreteerd als mogelijke 'pseudo artefacten'.

Er werden dertien sporen geregistreerd. Het gaat om twaalf grachten of greppels en één paalspoor. Hieronder worden deze sporen besproken.

De grachten en greppels hebben hoofdzakelijk een oost-west en noordoost-zuidwest oriëntatie. Daarmee hebben ze een verloop dat parallel is met de huidige Heibaan. In het zuiden verlopen een gracht en een greppel parallel aan de Lindestraat. Deze hebben een noord/noordoost-zuid/zuidwest oriëntatie. De breedte van de diverse grachten varieert van 4,5m tot 6,5m. De greppels hebben een breedte die varieert van 0,4m tot 1,9m. In enkele sporen werden baksteenfragmenten aangetroffen.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden twee vondsten ingezameld. Het gaat om een geprononceerd randfragment uit roodgeglazuurd aardewerk en een rand- en oorfragment uit steengoed.


Bron     : Mestdagh B., en Bartholomieux B. 2020: Proefsleuvenonderzoek Hulshout Heibaan: Verslag van Resultaten, Monument Vandekerckhove project 2020A104. Ingelmunster: Monument Vandekerckhove nv.
Auteurs :  MONUMENT - VANDEKERCKHOVE
Datum  :

Nieuwe tijd

Typologie: archeologische objecten, grachten (infrastructuur), greppels, paalsporen
Materiaal: aardewerk, steengoed
Gebeurtenis:

Vondsten lithisch materiaal

Datering: steentijd
Materiaal: lithisch materiaal
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Mogelijk 'pseudo artefacten'.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Westerlo Grensstraat 20 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980240 (Geraadpleegd op )