waarneming

Vooronderzoek Kortenaken Tiensestraat

archeologisch element
ID
980242
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980242

Beschrijving

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden de resultaten van het landschappelijk bodemonderzoek geverifieerd. De bodembewaring is matig. Daarnaast zijn er 32 sporen waargenomen, hoofdzakelijk recente sporen die in verband staan met grondbewerking. Archeologisch relevante sporen zijn er niet aangetroffen.

 


Bron     : Broeckmans D. en Kaszas G. 2020: Archeologische evaluatie van het bodemarchief tussen de Tiensestraat en de Bauwelstraat te Kortenaken: Verslag van Resultaten, ABO Archeologische Rapporten 1151. Gent: ABO NV.
Auteurs :  ABO NV
Datum  :

Recente sporen

Datering: nieuwste tijd
Typologie: ploegsporen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Kortenaken Tiensestraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980242 (Geraadpleegd op )