waarneming

Vooronderzoek Mol Haag

archeologisch element
ID
980243
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980243

Beschrijving

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden er 6 sporen geregistreerd, waarvan er twee sporen natuurlijk bleken en één de onderkant van een kuil of paalkuil. Verder werden er twee kuilen en een paalspoor aangetroffen. Er werden verschillende recente verstoringen aangetroffen die zeer vermengde vullingen hadden of zeer humusrijk waren. Wellicht zijn ze gerelateerd aan de 20ste-eeuwse bebouwing met nutsvoorzieningen en beplanting die voorheen te vinden was op perceel 2101n.

Ter hoogte van sleuf 1 bevond zich een noordoost-zuidwest georiënteerde subrecente greppel van 20cm breed. Ook hier was de vulling vrij los en strak afgelijnd, echter, wanneer men de allesporenkaart projecteert op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1840 – nieuwste tijd), komt deze overeen met de oostelijke perceelgrens van lot 71. In het zuidoosten van sleuf 4 was de C-horizont grotendeels afgetopt. Bovendien waren er ook allerlei bandensporen zichtbaar op het aangelegde archeologisch vlak.

Er werden drie mogelijk archeologisch relevante sporen aangetroffen: een 2 ovale kuilen en een paalkuil. Deze sporen kwamen verspreid over het terrein voor, en ware niet geassocieerd met vondsten. 


Bron     : Pepermans J., Wijnen J. & Verrijckt J. 2020: Nota Landschappelijk bodemonderzoek & Proefsleuvenonderzoek Mol, Haag: Verslag van Resultaten, Rapport Nr. 0337. Beerse: J. Verrijckt bvba.
Auteurs :  J. Verrijckt bvba
Datum  :

Nieuwste tijd

Datering: nieuwste tijd
Typologie: greppels
Gebeurtenis:

Sporen Metaaltijden?

Datering: metaaltijden
Typologie: archeologische sporen en uitgravingen, kuilen, paalkuilen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Deze datering is gebaseerd op een vermoeden, en niet op de aanwezigheid van archeologische vondsten.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Mol Haag [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980243 (Geraadpleegd op )