waarneming

Vooronderzoek Wervik Maagdenstraat

archeologisch element
ID
980244
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980244

Beschrijving

In totaal konden 16 sporen opgemeten worden tijdens het veldonderzoek. 7 daarvan bevatten vondstmateriaal en konden gedateerd worden in de late middeleeuwen. Slechts 1 spoor bleek na controle een natuurlijke oorsprong te hebben. De resterende archeologische sporen konden omwille van het gebrek aan vondstmateriaal niet gedateerd worden. Vermoedelijk behoren alle aangetroffen sporen wel tot dezelfde periode op basis van kleur en graad van uitloging.

Verspreid over de noordelijke hoek van het plangebied konden archeologische resten opgemeten worden in de vorm van kuilen en verschillende greppels. Vermoedelijk deden de kuilen dienst als afvalkuilen. Op basis van het gerecupereerde vondstmateriaal worden deze in de late middeleeuwen (ruim in de late 12de – 14de eeuw) gesitueerd.


Bron     : Bas J. en Vanhoutte C. (Red.) 2020: Proefsleuvenonderzoek Geluwe Maagdenstraat: Verslag van Resultaten, Monument Vandekerckhove Project 2020A84. Ingelmunster: Monument Vandekerckhove nv.
Auteurs :  MONUMENT - VANDEKERCKHOVE
Datum  :

Late Middeleeuwen

Datering: late middeleeuwen
Typologie: archeologische objecten, kuilen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Wervik Maagdenstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980244 (Geraadpleegd op )