waarneming

Vooronderzoek Houthulst Klerken Klerkenstraat 75

archeologisch element
ID
980246
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980246

Beschrijving

Er werden slechts 6 sporen aangetroffen tijdens het onderzoek. Drie fragmenten van greppels konden niet nader gedateerd worden, al lijken ze op basis van de vulling en aflijning in het vlak wel ouder te zijn dan de periode van de Eerste Wereldoorlog. Uit deze laatste periode stammen de 2 aangetroffen bomkraters en een restant van granaatinslag.

Er werden gedurende het terreinonderzoek slechts twee vondsten gedaan, beide afkomstig uit de bomkraters. Een eerste vondst betreft een deel van een mitrailleurpatroonband met nog ca. 80 patronen voor een Duits machinegeweer. De productiedatum van de patronen, tussen oktober en december 2015, kon afgeleid worden van de bodemstempel die nog op enkele patronen zichtbaar was. Een tweede vondst betreft een bruin glazen flesje dat vermoedelijk als medicijnflesje heeft gediend.

Beide vondsten zijn getuige van de gebeurtenissen tijdens de Eerste wereldoorlog, wanneer het plangebied op enkele kilometers van het front is gelegen en in 1917 pal in het midden tussen 2 Duitse loopgraven van de “Klerken-Riegel” is gelegen.


Bron     : Schynkel E., Desmet C. & Bakx R. 2020: Nota Houthulst (Klerken) Klerkenstraat 75: Verslag van Resultaten, BAAC Vlaanderen Rapport Nr. 1451. Bassevelde: BAAC Vlaanderen bvba.
Auteurs :  BAAC bvba Vlaanderen
Datum  :

Pre WOI

Datering: nieuwste tijd
Typologie: greppels
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Drie fragmenten van greppels konden niet nader gedateerd worden, al lijken ze op basis van de vulling en aflijning in het vlak wel ouder te zijn dan de periode van de Eerste Wereldoorlog.

WOI

Typologie: archeologische objecten, mijnkraters
Materiaal: glas, metaal
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Houthulst Klerken Klerkenstraat 75 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980246 (Geraadpleegd op )