waarneming

Vooronderzoek Willebroek Hoogstraat

archeologisch element
ID: 980247   URI: https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980247

Beschrijving

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden geen archeologische sporen aangetroffen. Wel werden meerdere verstoringen aangetroffen die getuigen van recente activiteiten op het terrein.

Er werden geen vondsten aangetroffen tijdens het proefsleuvenonderzoek.


Bron     : Acke B., Bracke M. en Wyns G. 2020: Nota Willebroek Hoogstraat: Verslag van Resultaten, Acke & Bracke project 2020-078. Moerbeke: Acke & Bracke bvba.
Auteurs :  Acke & Bracke bvba
Datum  : 17-09-2020

Gebeurtenis:
  • Vooronderzoek Willebroek Hoogstraat (sleuvenonderzoek: archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem: 08-05-2020)
    • Bron: ACKE B., BRACKE M., WYNS G. 2020: Nota Willebroek Hoogstraat: Verslag van Resultaten, Acke & Bracke project 2020-078. Moerbeke: Acke & Bracke bvba.
      Literatuur (2020)
    • https://id.erfgoed.net/archeologie/notas/14893

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Vooronderzoek Willebroek Hoogstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980247 (Geraadpleegd op 05-12-2020)