waarneming

Vooronderzoek Antwerpen Laaglandlaan

archeologisch element
ID
980248
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980248

Beschrijving

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden 41 archeologische sporen aangetroffen. De sporen kennen algemeen een goede bewaring. Twee grote grachten/greppels doorkruisen van noord naar zuid het onderzoeksgebied. Daarvan werd in de oostelijke gracht/greppel Romeins aardewerk aangetroffen. De westelijke gracht/greppel is op basis van de oversnijding van deze twee grachten, ouder dan de oostelijke Romeinse gracht. Verschillende paalkuilen in het eerste kijkvenster liggen in lineair verband, waarbij een interne variatie is aanwezig in hun kenmerken, zoals de afmetingen of de vulling. In het tweede kijkvenster werd een mogelijke potstal aangetroffen. De verschillende greppels en kuilen in werkput 4 en 5 tonen een interne variatie maar hun verband is op dit punt onduidelijk.


Bron     : Kaszas G. 2020: Evaluatie van het bodemarchief ter hoogte van de Laaglandlaan te Merksem: Verslag van Resultaten, ABO Archeologische Rapporten 1149. Gent: ABO NV.
Auteurs :  ABO NV
Datum  : 17-09-2020

Pre Romeins

Typologie: gebouwplattegronden, greppels, paalsporen
Gebeurtenis:

Romeinse Tijd

Datering: Romeinse tijd
Typologie: archeologische objecten, grachten (infrastructuur), greppels
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Antwerpen Laaglandlaan [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980248 (Geraadpleegd op 23-06-2021)