waarneming

Vooronderzoek Ieper Poperingseweg

archeologisch element
ID
980249
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980249

Beschrijving

Er werden veertien sporen aangetroffen: vijf bomputten, vier kuilen, en vijf greppels. De bomputten waren met uitzondering van één gelegen op de oostelijke rand van het projectgebied. De greppels lagen, met uitzondering van één, parallel naast elkaar op het zuidwestelijke uiteinde van sleuf 2. De kuilen lagen eerder verspreid. De ouderdom van de sporen is relatief jong: de bomputten dateren vermoedelijk uit wereldoorlog I, de greppels en kuilen met uitzondering van twee lijken vrij recent. In één kuil werd industrieel wit aardewerk (komt voor vanaf circa de 19de eeuw) aangetroffen. Verder werd bij metaaldetectie van het teelaardeniveau nog een vermoedelijke metalen bevestigingsbout van een smalspoor aangetroffen. De vondstlocatie situeert zich ongeveer op het traject van een Brits smalspoor op een Britse loopgravenkaart uit 1917.


Bron     : Vanden Brande S. en Bartholomieux B. (Red.) 2020: Proefsleuvenonderzoek Ieper-Poperingseweg: Verslag van Resultaten, Monument Vandekerckhove Project 2020A434. Ingelmunster: Monument Vandekerckhove nv.
Auteurs :  MONUMENT - VANDEKERCKHOVE
Datum  :

Nieuwste Tijd

Datering: nieuwste tijd, WO I
Typologie: archeologische objecten, greppels, kuilen, mijnkraters
Materiaal: metaal
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Ieper Poperingseweg [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980249 (Geraadpleegd op )