waarneming

Vooronderzoek Dessel Witgoor Kromstraat 120

archeologisch element
ID
980250
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980250

Beschrijving

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden vijf sporen geregistreerd. Het gaat om verstoringen, ploegsporen en enkele greppels.

Bij de uitbreiding van werkput 7 werd een standringbodem in grijs gedraaid aardewerk gevonden. Deze dateert wellicht uit late middeleeuwen. Het verloop van de greppels is te relateren aan de perceelsstructuur op de Atlas der Buurtwegen.


Bron     : Jennes N., Wijnen J. & Verrijckt J. 2020: Nota Landschappelijk bodemonderzoek, verkennend archeologisch booronderzoek en proefsleuvenonderzoek Dessel, Witgoor: Verslag van Resultaten, Rapport Nr. 0341. Beerse: J. Verrijckt bvba.
Auteurs :  J. Verrijckt bvba
Datum  : 17-09-2020

Late Middeleeuwen

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: archeologische objecten, greppels, perceelsgrenzen, ploegsporen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Dessel Witgoor Kromstraat 120 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980250 (Geraadpleegd op 23-06-2021)