waarneming

Herzele Solderhout

archeologisch element
ID: 980251   URI: https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980251

Beschrijving

Tijdens het onderzoek met proefsleuven werden 210 sporen geregistreerd. Het gaat vooral om sporen te linken aan landbouwactiviteit en landindeling vanaf de nieuwe tijd waarvan de informatiewaarde beperkt is. Slechts twee sporen bevatten kennispotentieel. Het gaat wellicht op houtskoolmeilers. Het verkennend booronderzoek leverde geen indicatoren uit de steentijd op.


Auteurs :  Zeebroek, Inge
Datum  : 17-09-2020

Twee houtskoolmeilers

Typologie: kuilen, structuren voor houtskoolproductie
Gebeurtenis:
 • Proefsleuvenonderzoek Herzele Solderhout (sleuvenonderzoek: archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem: van 05-08-2019 tot 26-08-2019)
  • Bron: Hellinx A-J, Van Buggenhout J., Vanhee D. & Gyesbreghs D. 2020: Archeologienota Herzele - Solderhout, Bornem
   Literatuur (2020)

Beschrijving:
2 ronde houtskoolmeilers, 85 cm. diameter

Landbouw en landontginning

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: greppels, kuilen, paalsporen, ploegsporen
Gebeurtenis:
 • Proefsleuvenonderzoek Herzele Solderhout (sleuvenonderzoek: archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem: van 05-08-2019 tot 26-08-2019)
  • Bron: Hellinx A-J, Van Buggenhout J., Vanhee D. & Gyesbreghs D. 2020: Archeologienota Herzele - Solderhout, Bornem
   Literatuur (2020)

Beschrijving:
76 greppels (drainage), 15 paalsporen, 4 kuilen en diverse ploegsporen getuigen van landbouw uit de nieuwe en nieuwste tijd.

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Herzele Solderhout [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980251 (Geraadpleegd op 05-12-2020)