waarneming

Vooronderzoek Anzegem Heirbaan 100

archeologisch element
ID
980252
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980252

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 6423
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Tijdens de terreinevaluatie zijn 16 sporen geregistreerd. De archeologisch relevante categorieën betreffen greppels/grachten, lagen, (uitgebroken) muurfunderingen en kuilen. Deze zijn allen te koppelen aan een landbouwexploitatie die historisch is gedocumenteerd binnen het plangebied sinds de late 18de eeuw.

De beide greppelsegmenten vallen samen met de kavelgrens die op de Poppkaart het plangebied in een noordelijke en zuidelijke helft verdeelt. Deze inrichting is al beschreven op de Ferrariskaart in de vorm van een heg.

De kuilen, lagen en (uitgebroken) muurfunderingen die bij de zuidelijke rand zijn gevonden zijn te koppelen aan het boerenerf dat daar vanaf het eind van de 18de eeuw bekend is op historische kaarten.

Er werden in totaal 8 fragmenten aardewerk verzameld. Twee kleine wandscherven rood geglazuurd vaatwerk dateren uit de late middeleeuwen of daarna. Zes scherven industrieel wit vaatwerk kunnen worden gedateerd vanaf de 18de eeuw.


Bron: Willaert A., Van Goidsenhoven W., Thys C., Ghyselbrecht E. en Demey D. 2020: Nota Anzegem Heirbaan 100: Verslag van Resultaten, Project 2020E16. Sint-Michiels-Brugge: Ruben Willaert bvba.
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Ruben Willaert nv

Late 18de eeuw

Datering: 18de eeuw
Typologie: funderingsgreppels, grachten (infrastructuur), greppels, kuilen, puinlagen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Vooronderzoek Anzegem Heirbaan 100 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980252 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.