waarneming

Vooronderzoek Damme Brieversweg 67

archeologisch element
ID
980256
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980256

Beschrijving

Tijdens de terreinevaluatie zijn 6 sporen geregistreerd, enkele greppels en kuilen. Uit de spoorvullingen werd weinig vondstmateriaal verzameld, namelijk enkele scherven aardewerk. Ze dateren de sporen in de late middeleeuwen en de nieuwe tijd. Een ander dateringselement vormt de oriëntatie van de greppels. Behoudens S1 blijken de greppels allen georiënteerd op de kavelverdeling zoals beschreven op de Ferrariskaart en de Atlas der Buurtwegen. Mogelijk dienen de vastgestelde greppels dus geassocieerd met deze late 18de-eeuwse en 19de-eeuwse landinrichting en is het weinige vondstmateriaal veeleer residueel.

Enkele recente verstoringen bestaan uit bodemsporen die verband houden met de subrecente boerderij die is gedocumenteerd sinds de 19de eeuw in de Atlas der Buurtwegen en op latere luchtfoto’s. Op de locatie van het hoofdgebouw uit circa 1840 zijn nog muurfunderingen en twee overwelfde mestkelders vastgesteld. Net ten oosten daarvan zijn ook vloerresten van een jongere uitbouw gevonden. Elders in het plangebied gaat het om omgewoelde zones.

Er werden in totaal 10 fragmenten aardewerk verzameld. Het gaat in alle gevallen om kleine fragmenten die verspreid over het volledige plangebied voorkomen. Het oxiderend gebakken aardewerk vormt met 8 items de omvangrijkste vondstcategorie. De rode geglazuurde scherven zijn algemeen te dateren vanaf de 13de eeuw. Overige vaatwerkcategorieën zijn vertegenwoordigd met 1 klein wandscherfje steengoed en een grijze wandscherf.


Bron     : Van Goidsenhoven W., Willaert A., Ghyselbrecht E. en Demey D. 2020: Nota Brieversweg-Scheewege: Verslag van Resultaten, Project 2020E17. Sint-Michiels-Brugge: Ruben Willaert bvba.
Auteurs :  Ruben Willaert bvba
Datum  :

Losse vondsten

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd
Materiaal: aardewerk, steengoed
Gebeurtenis:

Nieuwe Tijd

Datering: nieuwe tijd
Typologie: kuilen, perceelsgrenzen
Gebeurtenis:

Nieuwste tijd

Datering: nieuwste tijd
Typologie: kuilen, mestvaalten, muurresten, puinlagen, vloeren
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Damme Brieversweg 67 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980256 (Geraadpleegd op )