waarneming

Vooronderzoek Staden Schierveldestraat 14

archeologisch element
ID
980257
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980257

Beschrijving

De resultaten van het proefsleuvenonderzoek aan de Schierveldestraat te Staden wezen uit dat in twee zones binnen de advieszone archeologische waarden aanwezig waren. De aangetroffen sporen omvatten paalkuilen, kuilen en greppels.


Bron     : Krug C., Van Hoecke H. 2020: Nota Staden, Schierveldestraat: Verslag van Resultaten, BAAC Vlaanderen Rapport Nr. 1452. Bassevelde: BAAC Vlaanderen bvba.
Auteurs :  BAAC bvba Vlaanderen
Datum  :

Ongedateerde sporen

Typologie: greppels, paalkuilen, paalsporen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Staden Schierveldestraat 14 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980257 (Geraadpleegd op )