waarneming

Vooronderzoek Bredene Duivekeetzwin

archeologisch element
ID
980260
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980260

Beschrijving

Het uitgevoerde proefsleuvenonderzoek wees op het voorkomen van een cluster met volmiddeleeuwse sporen in het uiterste oostelijke gedeelte van het onderzoeksgebied. De aanwezigheid van greppelconfiguraties, diverse kuilen, paalkuilen en gebruiksaardewerk wijzen op een duidelijke volmiddeleeuwse nederzetting. Een paar ruime langwerpige rechthoekige kuilen wijzen mogelijk op extractie van grondstof voor de aanmaak van leem. In één van de kuilen werd een opvallende concentratie aan verbrande leem aangetroffen dat mogelijk afkomstig is van een wandafwerking van een houtbouw of mogelijk zelfs van eventuele ovenstructuren of haardvloeren. Opvallend aan de leemfragmenten is het ontbreken van aanwijzingen voor strogebruik als wapening maar het voorkomen van chamottegruis dat werd toegepast voor vuurvaste toepassingen.

Op basis van het aangetroffen aardewerk kan voor de sporencluster een datering vooropgesteld worden tussen de volle 11de en de 12de eeuw.


Bron     : Pype P en De Hooghe G. 2020: Sporen van de volmiddeleeuwse nederzetting op een kreekrug. Proefsleuvenonderzoek langs de landweg te Bredene: Verslag van Resultaten, ABO Archeologische Rapporten 1244. Gent: ABO NV.
Auteurs :  ABO NV
Datum  : 17-09-2020

Volle middeleeuwen

Datering: volle middeleeuwen
Typologie: archeologische objecten, extractiekuilen, greppels, kuilen, leemwinning, paalkuilen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vooronderzoek Bredene Duivekeetzwin [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/980260 (Geraadpleegd op 23-06-2021)